website creation softwareCOVID-19Aid


GE BARNEN MAT

DIN GÅVA ÄR OVÄRDERLIG
KONTONUMMER:
Sverige – 8431-9,53076604-7
Norge – 143 009 19 414

Vi har nu startat matutdelning!

Vi har nu startat ett matutdelningsprogram till de värst drabbade familjerna bland våra barn som vi har i skolan. Vi köper in mat varje månad till de som absolut inget har och som inte har några möjligheter att skaffa mat.

Vi köper in Majs, Mjöl, Vete, Matolja, Pasta och tvål för hygienens skull i dessa tider.

Vill du bidra till detta som privatperson eller som företag eller organisation, så är alla bidra välkomna. Vi köper mat för ca. 25.000 SEK varje månad, så medel behövs verkligen.

Du kan gärna se på en videoberättelse från ev an alla mammor som får hjälp med mat nu pga. Covid-19.

Så här blir du COVID-19 medhjälpare 

Vill du bli Covid-19 medhjälpare och ge pengar till mat gör du följande:

Då kan du: Gå in på din internetbank och göra en överföring med önskat belopp.
Märk din insättning med:
COVID-19 FOOD AID.

Sverige – 8431-9,53076604-7
Norge – 143 009 19 414

Mobirise

COVID-19 Food Support
COVID-19 respons på krisläget för OVC:er (Orphans and Volnereble Cchildren) och deras familjer. RPC är mycket tacksam för innerliga stödet från Children Aid-Now (CAN) till OVC:er (föräldralösa och utsatta barn) och deras familjemedlemmar under denna kritiska tid för COVID-19-pandemin och dess mångfacetterade utmaning. Detta är andra gången de fått stöd av de godhjärtade från Children Aid-Now (CAN) för att nå 93 hårt drabbade OVC: er och deras familjer med förebyggande material och livsmedel med ett drygt 20.000 SEK) 

Baserat på det inlämnade förslaget identifierades av 134 OVC-familjer 93 av dem som var kritiskt drabbade på grund av pandemin och föregående stöd av 15 kg Teff (inhemskt vete), 2 liter matolja och 2 st handtvål tillhandahölls för varje familj. Stödet är ett livräddande arbete för de 93 kritiskt drabbade OVC:erna och deras familjer. Eftersom de återstående 41 familjerna också är i kritiskt skick underlättas det att stödja 42 OVC:er och deras familjer med 2 st tvål och 9,5 kg vete mjöl inklusive en mycket utsatt ung mamma. 

I allmänhet har 135 OVC:er och deras familjer gynnats av detta generösa stöd och alla är mycket tacksamma. I början av augusti, september och i december slutfördes hela inköpsprocessen och distribution sker i en skolanläggning som RPC driver och äger.
I distributionsprogrammet kommunicerades medvetenheten om COVID-19 och förebyggande korrekta metoder till mottagarna där de också uppmuntrades att ta hand om sig och ta hand om sina barn.

Lishan Seyoum
RPC, Program Manager

FÖLJ OSS PÅ!

NYHETSBREV

Address

Östegård Kronrena                     
672 96 Töcksfors
Sweden

Contacts

Email: benny[at]childrenaid-now-com                     
Phone: +46 708-89 82 83